Vriend worden

Wilt u de Stichting Vrienden van DOE ondersteunen? Dat kan door Vriend te worden met een bijdrage per maand of kwartaal. Ook met een éénmalige gift kunt u ons steunen.

Aanmeldings formulier:

Aanhef:

Achteraam*:

Voornaam:

Straat en huisnummer*:

Postcode en Woonplaats*:

Telefoonnummer*:

E-mailadres*

Geboortedatum:

Bijdrage per maand of kwartaal

Ik wil graag*
 Een bijdrage doen per maand Een bijdrage doen per kwartaal

Bedrag (euro)*

Betaling*:
 Ik machtig u voor het toegezegde bedrag

Rekeningnummer (IBAN)*:

Eenmalige gift
Ik wil graag een*:
een eenmalige gift doen*:
 Eenmalig

Bedrag (euro)*:

Wilt u de volgende tekens in de onderstaande balk invullen?: captcha

(* Verplicht veld)

De stichting Vrienden van DOE heeft een ANBI status.

Giften aan onze stichting zijn belasting aftrekbaar.